Home 首页


电话: 07-222 0368
传真: 07-2222 037
电邮: [email protected]
编号: JBC1005
地址: SJK(C) FOON YEW 3 Jalan Dato Jaafar,80350 Johor Bahru,Johor
展望: 宽柔三小将于2010年成为优雅与温馨的学习天地
Falsafah Pendidikan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH SEKOLAH

Pendidikan di sekolah adalah sesuatu usaha yang berterusan ke arah melahirkan dan memperkembangkan potensi kendiri yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, dan Intelek berdasarkan Prinsip Rukun Negara untuk mencapai kebahagian serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran Negara.

MATLAMAT SEKOLAH

Menghasilkan murid-murid yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, kokurikulum dan sahsiah.

OBJEKTIF SEKOLAH

Memastikan semua aktiviti kurikulum dan kokurikulum terurus dengan sempurna dalam keadaan yang kondusif.
Menentukan semua kakitangan akademik mematuhi etika kecemerlangan, etika profesionalisme dan peka terhadap reformasi pendidikan.

VISI SEKOLAH

SJK(C) FOON YEW 3 MENJADI SEKOLAH YANG CERIA DAN KONDUSIF MENJELANG TAHUN 2010